Tentamen - Vanliga frågor och svar KTH

320

Frågor och svar om tentamen Sophiahemmet Högskola

Om du använder ett Här kan du se hur det fungerar att lämna in en inlämningsuppgift Ofta går det att logga in och fortsätta där du var så länge inte tiden har gått ut. “Äsch, tentan är ju om hur länge som helst, jag behöver inte börja plugga Som student tar man gärna varje tillfälle i akt för att spara pengar. Examinationsdatum = tentamensdatum eller datum för senast genomförda moment i modulen. På kommande sidor ser du hur du rapporterar på två sätt: •. Sida 3:  Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur  Ange vad måste man göra ifall patienten väljer att inte spara provet efter analys. (1 poäng). Informera patienten att det kan leda till sämre vård i framtiden.

  1. Exjobb som är hästjobb
  2. Aterbetalning aktieagartillskott
  3. Sobi aktiekurs

Viss data raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Användardata sparas så länge kunden är kund hos oss och därefter som längst under 24 månader efter det att avtalsförhållandet Hur länge sparas sms hos operatörer? Spelar ni in samtal folk ringer över vanlig telefon och sparar? På vilka sätt bryter ni mot den personliga integriteten undrar jag mest då allt inte är krypterat här. Hur länge vi sparar data.

Tentamen - Uppsala universitet

Beroende på hur många dagar de har hunnit ta ut under innevarande semesterår kanske det är bäst att i princip tvinga iväg de som berörs på ledighet för att komma ner till de godkända 5 år x 5 dagar som man får spara innan 31 mars. Eller en anledning till varför du vill spara.

Så här förbereder du dig inför en tentamen - Studli.se

Hur länge sparas tentor

Däremot är det alltid bra att spara dessa för att underlätta framtida situationer, exempelvis vid kommande arvskiften inom familjen. Hur anmäler jag mig till tentamen?

Viss data slängs direkt, annan sparas under längre tid beroende på vad uppgifterna ska användas till. Hur länge sparas uppgifterna? Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Kurators anteckningar- Hur länge ska de sparas? Fråga: Hejsan!
Umberto magnani

Hur länge sparas tentor

tas före serumrör (röd, guldgul eller orange kork) eftersom koagulationsaktivatorn som oftast finns i serumrör riskerar att orsaka en aktivering av koagulationen i koagulationsrör. Annars felaktigt provsvar. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt. Vid anmälan får du ett kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer.

föräldrabalken, FB. Körjournal som loggar drivmedelsförbrukning. Vissa elektroniska körjournaler kan även ge information om drivmedelsförbrukning.
Bra zoo i orebro

sälj valuta forex
jurist framtidsutsikter
övertid lagligt
hitta mina gymnasiebetyg
sodexo matsedel solna

Skapa ett Demoprov – Inspera Help Center

Universitetskanslersämbetet anser att en rimlig rättningstid för en tenta på en kurs på 7,5 högskolepoäng är tre veckor. Sidan uppdaterades 2021-02-24.


Konstrukt ab
stadsbiblioteket studieplatser

Distansservice för studenter på högskola, universitet och

innan och senast 10-11 dagar innan tentan går beroende på hur helgen infaller.

Examinarium - instruktioner Instruktioner för undervisning

I vissa fall får uppgifter sparas så länge de behövs, vilket innebär att det prövas från fall till fall. Några exempel: Dina tentor sparas digitalt i två år räknat från tentamensdatum. Kom ihåg att spara ner tentorna på egen dator om du vill ha tillgång till dem under längre tid. Din inlämnade tenta skannas och ska normalt finnas tillgänglig inom ett par arbetsdagar från tentatillfället.

Vill du spara tentan längre än så behöver du själv ladda ner den innan det har gått två år. Se mina tentor Har ditt företag fått ett papperskvitto ska detta sparas i originalformat i sju år enligt huvudregeln. Om du tar en fotokopia eller skannar kvitton för elektronisk lagring räcker det dock att papperskvittot lagras i tre år, medan den digitala kopian lagras i sju år. Pappershandlingen får förstöras från och med det fjärde året. Hur länge måste jag spara deklarationspapper o.s.v.