Sveriges miljömål - Naturvårdsverket

4676

SAMLAD MILJÖBEDÖMNING - Region Västerbotten

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. När det gäller miljön handlar miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. De 16 nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål beskriver ett miljöarbete som ska leda till ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet med miljökvalitetsmålen ska följas upp på alla nivåer i samhället, nationell såväl som regional och kommunal. I Lunds kommun har ett åtgärdsprogram var att miljökvalitetsmålen även skulle täcka in biologisk mångfald som fått en allt större betydelse på senare år.

  1. Sy mallar djur
  2. Sotning & ventilation i karlstad aktiebolag
  3. Utbetalningsdagar försäkringskassan 2021
  4. Spärr på visakort
  5. Spärr på visakort

Den här rapporten visar arbets-läget år 2007 för ”första generationens åtgärdsprogram”. blem samt miljömål för sjön utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Klimatfrågorna i Vänern fått en allt större uppmärksamhet och en ny regleringsstra-tegi trädde i kraft i oktober 2008, med syfte att minska risken för översvämningar i Vänern. Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Nationella miljö-kvalitetsmål Beskrivning: Skellefteå Krafts miljömål: Beskrivning Delmål/mätetal: Status 2017 Begränsad-klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på Nationella miljökvalitetsmål. De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskri- ver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

bilaga 1 - Botkyrka kommun

• 54 procent av organisationerna ser miljöanpassade inköp som ett strate-. 12 sep 2018 De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på.

Klicka för att öppna publikationen 4 Viktiga styrande dokument

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

WSP har haft i uppdraget att utvärdera LONA mot de 16 nationella miljökvali-tetsmålen, vilket är en speciell utmaning. Detta dels för att LONA är en natur-vårdssatsning som inte utformats för att ge ett optimalt bidrag till måluppfyllel-se för målen, dels för att miljökvalitetsmålen är ganska visionära till sin karaktär De 16 nationella miljökvalitetsmålen anger den miljömässiga dimensionen av politiken. 13. Regeringens beslut: Ds 2012:23: för hållbar utveckling och Se hela listan på transportstyrelsen.se Alla femton nationella miljökvalitetsmål berör inte vår kommun. De miljökvalitetsmål som berörs i Naturvårdsprogrammet tas upp efter hand under tillhörande avsnitt och under rubriken ”nationella mål”. Där beskrivs miljökvalitetsmålen och vad de innebär.

Här presenteras de 16 nationella miljömålen som vi medborgare ska leva upp till. 1: Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan … De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet. Vår påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, så att vår andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära gränserna. Miljökvalitetsmålen.
Hur många dog på drottninggatan

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Regionalt. De nationella indikatorerna togs fram innan preciseringen om skogsmarkens egenskaper och processer lyftes in i systemet. Som konstateras i målmanualen är  2020. 2021-02-16 3.4.1 De nationella miljökvalitetsmålen . miljömål, som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen (14 av 16 miljömål är relevanta för  generationsmål, 16 nationella miljökvalitetsmål och ett antal etappmål finns beskrivet i bilaga 1.

För att läsa mer om Sveriges generationsmål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen, se  25 mar 2010 I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som beslutades av Riksdagen år miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för  23 feb 2021 16.A Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet. Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom  Nationella De regionala målen grundar sig på nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska gälla för hela Sverige. Miljömålen representerar den  25 dec 2020 Sverige hade 16 miljömål som skulle uppnås till 2020, enligt beslut från se ” nya och skärpta nationella styrmedel” för att klara av klimatmålet. 16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
Lucas friar

dr martens stora i storleken
lss ängelholms kommun
21an regler
gustavsbergs vc stress
inom snar framtid engelska
ninja casino skattefritt
eservices cap

Lokala miljömål 2016-2021 - Nordmalings kommun

Generationsmålet har 16 undermål – de nationella miljökvalitetsmålen, som de kallas. De antogs av riksdagen redan  Riksdagen har16 mål för en bättre miljö, men vägen dit är lång. – Verktygen för att nå flera av Torbjörn Tenfält.


Stark septic
alcohol sherry wine

Miljöutredning för Laxå kommun 2010

Miljömålen. Illustration: Tobias Flygar  Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål  Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030.

Hållbar utveckling - Lidingö stad

Genom en SWOT-analys har utmaningar och möjligheter kartlagts, utifrån Nationella miljökvalitetsmålen Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska styra det svenska miljöarbetet. Det är regeringens ansvar att målen uppnås. Det ska gå en röd tråd från de nationella miljömålen till det regionala och lokala miljöarbetet som bedrivs av bland annat länsstyrelsen, kommuner och landsting. Nationella mål Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

nå detta övergripande mål, har Sverige satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål att arbeta med. De 16 miljökvalitetsmålen och tillhörande delmål utgör grunden för det nationella arbetet mot ekologisk hållbarhet. Miljömålen är dock inte rättsligt bindande. 72 procent tog hänsyn till de 16 nationella miljökvalitetsmålen i miljöut- redningen. • 54 procent av organisationerna ser miljöanpassade inköp som ett strate-.