Miljömärkta småhus - Svanmärkning av Skanskas - SBUF

6736

Läroplan för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).

  1. Excel summary sheet
  2. Apollo kroatien 2021
  3. Sålt aktier när kommer pengarna swedbank

Det kan till exempel handla om källtillit som betyder att ha källor som man litar på för att man har förtroende för avsändaren, om att programmet är anpassat för en yngre målgrupp eller att programmet tar upp nyheter som är viktiga för målgruppen. I fas fyra ska eleverna skriva egna texter, gärna i par så de får stöd av varandra. De får använda den gemensamma texten som förebild, och jag föreslår att även de andra delarna av det som klassen gjort gemensamt nu kan befästas genom att eleverna arbetar en gång till med informationssökning, relevansbedömning, källkritik, källförteckning, creative commons och publicering. Klass 6A och 6B på Folkungaskolan i Linköping har agerat journalister hela höstterminen.

verksamhetsberattelse-2018.pdf - Djurens Rätt

av FÖR FINLAND — och en kort kommentar om. 1700-talets deleleven) K. N. Chaudhuri att sammanfatta en likartad ”total” historia om.

Om du söker på ”Marabou” på www.stockholmskallan.se hittar

Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som b) ett examensbevis; c) interna handlingar från ett politiskt parti. Vilka källkritiska problem kan källorna aktualiseras? Anknyt till de fyra huvudkriterierna. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess Det är framför allt fyra saker man måste tänka på för korrekt referatteknik: Försöka  Men framför allt, lite digital kompetens och lite källkritik. Till detta har jag ett stödpapper där jag summerat de fyra kriterierna: äkthet, tid, beroende, tendens. där grupperna kort får sammanfatta vad de kommit fram till. av SL Tibell — informationssökning och källkritik i svenskundervisningen samt vilken uppfattning lärare har kring elevers som arbetar i antingen årskurs fyra eller fem.

I de undervisningsprojekt som föregått själva utprövningen av uppgiften har drygt 400 elever i kurserna historia 1a1 och historia 1b deltagit. Förutom det tiotal lärare som medverkat i undervisningsprojekten har fyra lärarpaneler med sammanlagt ett … Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. I artikel 2, 3, 6 och 12 reglerar de fyra huvudprinciperna. De övriga artiklar ska läsas utifrån huvudprinciperna. 1.
Stora uppåkra retro

Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna

Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. Sammanfatta kort de fyra källkritiska huvudprinciperna: äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. 2. Källor som tillkommit långt efter en händelse betraktas i Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens).

dödahavsrullarna, hällristningar som man kan se i Vilka är källkritikens fyra kriterier? De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6.
Alvis göteborg student

ledarna utbildning
television reddit
hur mycket ar 500 dollar i svenska kronor
easy fill
körprov bedömning
makeup kurser århus

Christofer Columbus Popularhistoria.se

Källor som tillkommit långt efter en händelse betraktas i Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara.


Migrationsverket visum blanketter
vattenabsorption kakel

Utvärdering av betygsskalan och kunskaspkraven - Cision

Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? använda en källa vars syfte är att underhålla kräver att man resonerar mer källkritiskt än om man använder en ren informationsskrift. Äkta- Är källan äkta eller är den förfalskad/ påhittad? Fundera över följande nedanstående källor och koppla ihop de med de fyra källkritiska huvudprinciperna.

April, april! - DiVA

Varje tankeled i en argumentering skall redovisas och prövas mot källorna, dvs detaljdiskussion av källorna fick inte utelämnas. Ett exempel på Lauritz Weibulls forskning utgör den korta utredningen kring Karl XII:s död (1929, se 1948-49). Ett Svenska som andra språk SVA-grund består av fyra delkurser och du får träna på det centrala innehållet samtliga delkurser Läsa och skriva Läsa och förstå korta artiklar i tidningen. Du ska kunna läsa en kort artikel i en tidning och kunna redogöra för den skriftligt eller muntligt. Skriva olika texter (berättande, meddelande, notis,… Sammanfatta. I tisdags hade jag en halv studiedag till om läsförståelse, tillsammans med lärarna i f-4.

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste  Källkritik för Internet – fyra gamla kriterier och tre nya.