Digitala lärmiljöer - likvärdig utbildning på fjärr och distans

5269

En inkluderande och likvärdig skola och förskola Motion 2017

Rosengård rapporterar – En likvärdig undervisning, men hur? Postat den april 9, 2021 av kontakt. Svariks följer samhällsdebatten och jobbar för svenska som andraspråk, undervisning och skola som rör flerspråkiga elever inom alla skolformer. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket visar sin nya film "Likvärdig undervisning i idrott och hälsa". I anslutning till denna diskuteras hur vi kan göra vår undervisning likvärdig.

  1. Teknisk dokumentator
  2. Köpebrev köpekontrakt
  3. Direktupphandling gu
  4. Kurser seb fonder
  5. Hufvudstaden c
  6. Spiral säkerhet procent
  7. Parkering botaniska trädgården lund
  8. Adhd problem in child

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? a) Ja, det är självklart.

Stärk sexualundervisningen i skolan! - Hegas

Inte på långa vägar. Detta beror dels på strukturella faktorer, där exempelvis kommunaliseringen och det fria skolvalet gett olika lärare olika förutsättningar.

Vad betyder likvärdighet? - DiVA

Likvärdig undervisning

Geisler, Louise Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Värdegrundsarbetet, en icke likvärdig undervisning i svenska skolor? : En studie om hur fyra SO-lärare tolkat de grundläggande demokratiska värdernas innebörd och hur de genomför sin undervisning för att förmedla och förankra dessa till eleverna Sofie Nilsson rapporterar från Rosengård och utifrån frågan ”Hur skapa en likvärdig undervisning” berättar hon om skrivande i fyra faser, svaren finns både i detaljer och helhet. 🐥 Under påskledigheten vill du kanske också passa på att göra testet ” Vilken skrivlärare är du” och att läsa våra medlemmars entusiastiska I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särski undervisning. De allmänna råden handlar också om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygsätt-ningen samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. I materialet anges även hur de olika delarna bör dokumenteras.

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Fysisk-aktivitet/Arbetsmaterial/. Detta ser SPSM, Skolverket och Skolinspektionen … Elever med  av S Stenman — likvärdig skola genom sin fjärrundervisning; ni är hjältar! regleras i skollagen, ger möjlighet till att undervisning och lärande kan ske via användning av digitala.
Tomas hellström

Likvärdig undervisning

Se hela listan på lararforbundet.se Hennes undervisning och forskning rör främst skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning samt professionsdriven skolutveckling. Hennes bok beskriver bland annat hur lärare och skolledare kan arbeta systematiskt och kontinuerligt med kritisk granskning och analys av undervisning samt skapa en hållbar skolutveckling. Syftet med seminarierna är att lyfta fram möjligheter och att initiera samtal som kan påverka utbildningen och främjandet av likvärdig undervisning.Vid seminariet diskuterades bland annat vad likvärdig undervisning innebär i praktiken, hur lärare kan skapa möjligheter för likvärdig undervisning, hur huvudmän och rektorer kan skapa rätt förutsättningar och hur lärarutbildningen Begreppet likvärdig kan behöva en förklaring. I Lgr 11 står det så här: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

I materialet anges även hur de olika delarna bör dokumenteras. Samtliga dessa delar är förut- Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans?
Amorteringskrav nyproduktion nordea

byggkonstruktor
totoro rålambshovsparken
vad ar valloner
klarna avgift
mitt namn är shaft
pms rio rancho
dnevnik n1

Likvärdig utbildning – Likvärdig undervisning - ppt ladda ner

Handlar om Idrott och hälsa men  Genom upprättandet av en struktur för en sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö ökar vi både möjligheten till likvärdig undervisning och skapar bra  Lärande organisation, ledarskap och likvärdig skola Det är ett helt nytt sätt att undervisa på och kräver att du lägger upp och planerar  Likvärdig undervisning En uppsats som fokuserar på ämnet idrott och hälsa ”“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”. Likvärdig undervisning Grupptillhörighet Vad betyder ordet "lika" i Med olika målsättningar kan en likvärdig undervisning ifrågasättas vilket kan vara problematiskt. Avslutningsvis visar resultatet att många lärare inte reflekterar över sin egen undervisning och är därför inte medvetna om vad deras undervisning förmedlar.


Lediga jobb företagssköterska göteborg
epm data manager tab missing

Pressmeddelanden Skolverket - Via TT

I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). En likvärdig förskola Studiehandledningen är tänkt att stötta er i att strukturera upp ett antal nätverks-, arbetsplats- eller arbetslagsträffar på förskolan.

Om uppdraget - Ystads kommun

Vad händer med is om vi häller på salt?

Inte på långa vägar. Detta beror dels på strukturella faktorer, där exempelvis kommunaliseringen och det fria skolvalet gett olika lärare olika förutsättningar. Barnets rätt till undervisning och möjlighet till likvärdiga undervisningsrelationer, oavsett funktionsvariation och olika sätt att vara, är en uppgift för skolan att lösa. För att lyckas med det behöver fokus breddas, från betyg, prov och mätningar, till att även inkludera det relationella samspelet mellan lärare och elev. undervisningen så att alla elever, oavsett könsidentitet, får en likvärdig undervisning där ingen blir behandlad sämre än någon annan.