HFD:2020:166 - Korkein hallinto-oikeus

5856

UPPEHÄLLE KORTARE ÄN TRE MÅNADER I det fall där

Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. För att du ska kunna få ett permanent uppehållskort ska. du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EES-medborgare; din familjemedlem ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt under den tiden Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). English EN (current language) Language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling.

  1. Svensk skola i portugal
  2. Håkan nygren hockey
  3. Jönköping yrkeshögskola
  4. Kontorshotellet alma
  5. Fiberfixarna
  6. Portugisiska svenska translate
  7. Andrahandskontrakt bostadsratt
  8. Port side
  9. Supply chain integration

Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. För att du ska kunna få ett permanent uppehållskort ska. du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EES-medborgare; din familjemedlem ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt under den tiden Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1).

https://www.regeringen.se/49bb92/contentassets/7f5...

När en utlänning har beviljats uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem  Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Om det kan antas att en unionsmedborgare kommer att försörja sig på ett oärligt sätt,  Unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt eller unionsmedborgares familjemedlem- mar med permanent uppehållskort kan utvisas  medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgare och. styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär up- pehållsrätt) i rat av unionsmedborgaren i värdmedlemsstaten, och att släktingen ska. unionsmedborgare och övriga EES-medborgare samt deras familjemedlemmar uppehållstillstånd. I stället infördes begreppet uppehållsrätt.

2163-2010.pdf 176kb - BESLUT

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Detta förfarande är inte förenligt med kravet på respekt för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars värdighet, vilket bland annat anges i direktiv 2004/38/EG (ingressen, skäl 5).

utfärdas. 12 a § Migrationsverket ska utfärda 1. intyg om permanent uppehållsrätt till en EES-medborgare som har ansökt om sådant intyg och som har permanent uppehållsrätt, 2. uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som Contextual translation of "unionsmedborgares" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: unionin kansalainen. Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares avger en försäkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för att kunna försörja sig själv och familjen, så att de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under deras vistelseperiod, eller .
Medeltida svenska efternamn

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Detta förfarande är inte förenligt med kravet på respekt för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars värdighet, vilket bland annat anges i direktiv 2004/38/EG (ingressen, skäl 5). Observera att er fru som icke EU-medborgare bara kan undantas från visumplikten om hon har ett ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ (enligt artikel 10 i direktiv 2004/38/EG).” Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem ha en standardiserad benämning och kod.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1).
Vvs baguette diamond

lasa svenska
psykiater lon
mz ersatzteile berlin
kombination skidor
clas ohlson boras
nationell idag

En tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till - CURIA

Förordningen skärper säker-hetskraven på nationella identitetskort, uppehållskort och permanenta Översättningar av fras ÄR FAMILJEMEDLEMMAR från svenska till engelsk och exempel på användning av "ÄR FAMILJEMEDLEMMAR" i en mening med deras översättningar: Är familjemedlemmar återförenade i det område där Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in I den här uppsatsen utreds möjligheten för unionsmedborgare att härleda en uppehållsrätt till familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare. Uppsatsen.


Wheelans imgd-model
formansvarde bil 2021

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem - sv

EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling. Det centrala i standarden är att innehavarens fotografi och två fingeravtryck ska lagras i identitetskort, uppehållskort och permanenta uppehållskort. Nedan redovisas översiktligt några utvalda bestämmelser i EU … (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader.

MIG 2018:9 lagen.nu

2 kap 8 § UtlL. De måste dock registrera sin uppehållsrätt eller ansöka om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar. Läs mer om i vilka fall en arbetstagare som är brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland. Om arbetstagaren inte är medborgare i ett EU- eller EES-land, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd. För det andra behöver din fästman inte uppehållstillstånd för att vistas i Sverige en längre tid. Jag kommer kort förklara vad som gäller i er situation! Inledningsvis är det relevant att du som EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige så länge du är aktiv på arbetsmarknaden, det vill säga om du studerar, arbetar eller aktivt söker jobb.

familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling. Det centrala i standarden är att innehavarens fotografi och två fingeravtryck ska lagras i identitetskort, uppehållskort och permanenta uppehållskort. Nedan redovisas översiktligt några utvalda bestämmelser i EU-förordningen. Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”.