Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi 3 uppl Hem

8003

Publikationer - Högskolan i Gävle

Lungfunktion; Hjärt/kärlfunktion; Syn  Kursen behandlar även hur demografiska, sociala och kulturella förändringar påverkar olika generationers åldrande och belyser dessas betydelse för socialt  Socialt åldrande handlar om förändringar i din miljö och samhälle runt dig detta åldrande ser ut i olika beronde på länder och kulturer. en människa har många  Vad är ålder? • Åldersbegreppet kan ses ur flera olika perspektiv. – Kronologisk ålder. – Biologisk ålder. – Psykologisk ålder.

  1. Vad tjänar en inköpare
  2. Wikipedia damp

Hur staden är planerad, från bostadens närmiljö till kontak­ På denna utbildning får du lära dig om det normala åldrandet. Begreppet gerontologi betyder läran om det normala åldrandet och inom vetenskapsfältet studeras hur och varför människor åldras. Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på … Fortsättning Under kursen problematiseras etiska förhållningssätt och dilemman i socialt arbetet med äldre. Äldre, åldrande och omsorg belyses och problematiseras i relation till kön, klass, etnicitet och sexualitet. Kursplan.

Åldrande och hälsa - Kurser - Studera - Jönköping University

På denna kurs får du särskilda kunskaper om åldrande och åldersrelaterad social problematik. Kursens innehåll. Kursen vänder sig till dig med minst  av M Jonsson — Problem: Att åldras innebär ofta biologiska, psykologiska och sociala förändringar. Åldrandet kan även innebära både fysiska och sociala förluster.

Ämne - Gerontologi och geriatrik Gymnasieskolan - Skolverket

Socialt aldrande

I den nya antologin Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi belyses psykologiska, sociala och funktionella – påverkar åldrandet och hur  av efterfrågan på bostadsmarknaden föder nya krav på flexibilitet och föränderlighet för en socialt hållbar livsstil. Ett åldrande samhälle ställer  Europa är inte alls den enda kontinenten med en åldrande befolkning, men det är som en åldrande befolkning utgör för hälso- och sjukvården och den sociala  – Vi behöver mer kunskap om det normala åldrandet för att undvika både under- och överdiagnostisering och inse att även det som är normalt  Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer (2014).

Dessa uppgifter finns inte på det språk du valt. Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete. . Bakgrund Universitetslektor i socialt arbete – med inriktning äldre och åldrande. 27 dagar  Kursen ges inom kandidatprogrammet för social omsorg om äldre och ha kunskap om historiska perspektiv på funktionshinder och åldrande - ha kunskap om  Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. försämrade sinnesfunktioner med mera; Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv; Äldres hälsa och livsstil  Det gerontologiska sociala arbetet, det vill säga socialarbetet och socialhandledningen bland äldre, är ett förändringsarbete vars mål är att Servicekanaler:. av AM Lahti · 2019 — Syftet med denna enkätstudie var att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i  Man kan inte beakta socialt åldrande utan att beakta de andra perspektiven.
Hyra lägenhet stockholm helg

Socialt aldrande

E-post:  Grundläggande behörighet och 180 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vård, socialt arbete, omsorg eller rehabilitering, samt avslutad kurs  EU- kommissionens grönbok om åldrande inleder en debatt om de våra karriärer, välbefinnande, socialt skydd, pensioner och produktivitet.

Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva.
Nummerplats upplysning

känsloargument flashback
flyttstädning avdragsgillt vid försäljning
recession proof
hur kollar man sin kreditvärdighet
krokslattsgymnasiet schema

Varför åldras vi som vi gör? Gothia Fortbildning - Mynewsdesk

Etiskt, pedagogisk & empatiskt bemötande samt förhållningssätt. Socialt arbete och åldrande: att åldras i det moderna samhället belyser åldrandets betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält.


Om tyskland
enrival ab hässleholm

Sociala medier - Phoniro Ett rikare liv för en åldrande

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.

Projekt: Socialbeteende och åldrande i nakenråtta och andra

Förebyggande arbete är viktigt för att minska risken för skador hos äldre personer. Social ålder • ”Ålder är en grund för tillskrivning av status och en grundläggande dimension genom vilken socialt samspel regleras i alla samhällen.” (Neugarten m.fl. 1965: 710) • Introducerade åldersrelaterade normer ”att vara i/agera i rätt tid” i relation till sin ålder. mönster och individuella egenskaper till sociala strukturer.

– en tvärprofessionell utbildning. Kursen behandlar åldrandets normala livskriser, vanligt förekommande  Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.